homeHRM 201
person
HRM 201

ผู้สอน
สุดารัตน์ ถมกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HRM 201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1363

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา 324181 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาค 2/54 กลุ่ม 201


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)