homeการบริหารการเปลี่ยนแปลง
person
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1364

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่ ClassStart เพื่อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)