homeการบริหารการเปลี่ยนแปลง
personperson_add
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1364

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ ClassStart เพื่อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)