การบริหารการเปลี่ยนแปลง


ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา
1364

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่ ClassStart เพื่อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books