ผู้สอน
มนูญ แฉ่งฉายา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13650

สถานศึกษา

โรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2