homeการจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม พฤหัสบดี 205
personperson_add
การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม พฤหัสบดี 205

ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม พฤหัสบดี 205

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1366

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ ClassStrat เพื่อซักถาม มอบหมายงาน ส่งงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)