homeการจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม เสาร์ 201
person
การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม เสาร์ 201

ผู้สอน
นาย ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการกลยุทธ์ กลุ่ม เสาร์ 201

Class ID
1367

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่ ClassStrat เพื่อซักถาม มอบหมายงาน ส่งงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)