homeกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31
person
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31

ผู้สอน
นาย กฤตพล ชุมสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.31

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1368

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นิเทศการศึกษามัธยมศึกษา  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)