3541101.. หลักการตลาด
ผู้สอน

Saranya Wisuttisanwong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3541101.. หลักการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13683

สถานศึกษา
ARU

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด และศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์การ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อสังคม เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.