การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้สอน

อรรถพล วงศ์เลิศวิระยะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การตลาดระหว่างประเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13688

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

International Marketing หลักการ แนวคิด และแนวทางในการดำเนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึงระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาด แบบไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การส่งสินค้าเข้า และการลงทุน ในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่าง ประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.