ผู้สอน
วรปภา มหาสำราญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3564912. การจัดการความรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13696

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

Knowledge Management ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการนำเอาแนวทางการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน