3502101 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ และการประยุกต์ใช้ การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล