ผู้สอน
sumana poonphon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13706

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

http://www.rd.go.th/publish/6225.0.html แบบแสดงรายการภาษี


เป็นภาษีที่เก็บจากธุรกิจเฉพาะ