เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรกช เก็จพิรุฬห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การเรียนรู้ความรู้ทางเศรษฐกิจ ในชีวิตประจำวัน