homeเคมีเพิ่มเติม ม.5
personperson_add
เคมีเพิ่มเติม ม.5

ผู้สอน
ศิรประภา พบวันดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีเพิ่มเติม ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13714

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)