homeเคมีเพิ่มเติม ม.5
person
เคมีเพิ่มเติม ม.5

ผู้สอน
ศิรประภา พบวันดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีเพิ่มเติม ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13714

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)