คณิตศาสตร์ ม.6

จี้จี้ กีฬา

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้