เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง โกสุม ใจบุญ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

นักเรียนสามารถอ่านเรื่อง ข้อความ ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน