homeภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1
person
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

ผู้สอน
วัลภา วิชัยสร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13719

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)