homeภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

ผู้สอน
วัลภา วิชัยสร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13719

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)