เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทเบลเทนนิส ม.1/1 - 1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายเศกสรรค์ ต่างใจเย็น

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

1.นักเรียนสามารถทราบประวัติความเป็นมาของเทเบลเทนนิสได้

2.สามารถฝึกทักษะการเล่นได้