เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิภารัตน์ ทองดี

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ปริมาณทางฟิสิกส์ พลังงานความร้อน ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศในชีวิตประจำวัน