homeงานประดิษฐ์ใบตอง ม.2
person
งานประดิษฐ์ใบตอง ม.2

ผู้สอน
เดือนเพ็ญ โต่นวุธ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานประดิษฐ์ใบตอง ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13727

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

อธิบายความสำคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ใบตอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)