เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเกษตร ชั้น ม. 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สม บัณฑิต

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเอาเศษพืช หญ้าแห้งซากสัตว์มาหมักรวมกัน