homeงานเกษตร ชั้น ม. 1
personperson_add
งานเกษตร ชั้น ม. 1

ผู้สอน
person
สม บัณฑิต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานเกษตร ชั้น ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13735

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเอาเศษพืช หญ้าแห้งซากสัตว์มาหมักรวมกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)