กีฑา ม.2

นายบุญเกิด เพียรอดวงษ์

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย