ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา


ผู้สอน
นาย วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา

รหัสวิชา
1375

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

คำอธิบายวิชา

ข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยของ โรงเรียนในสังกัด  สพม. 31


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books