homeศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา
personperson_add
ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สอน
นาย วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1375

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยของ โรงเรียนในสังกัด  สพม. 31


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)