homeศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา
person
ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สอน
นาย วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์ GPA สพม. 31 จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1375

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยของ โรงเรียนในสังกัด  สพม. 31


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)