เล่นดนตรีกันป้ๅว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกๅรแชร์พร้อมบอกกๅรเล่นดนตรีสำหรับมือใหม่