คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม ช.1/1 กร. 2/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคล้ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ