คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม ช.1/1 กร. 2/2557
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม ช.1/1 กร. 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13763

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนคล้ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.