homeเทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นาย ชูชาติ โชติเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13773

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับ Potoshop ตลอดภาคเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)