เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลรอบตัว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฟาดี้ เรืองปราชญ์

โรงเรียนวัดบ้านสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลรอบตัว รหัส วิชา ง. 13201

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3