เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลรอบตัว
ผู้สอน

เฟาดี้ เรืองปราชญ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูลรอบตัว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13792

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลรอบตัว รหัส วิชา ง. 13201

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.