การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรรัตน์ ไมย์เจริญ

โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4