การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

อมรรัตน์ ไมย์เจริญ

โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4