homeชั้น ม.1/6
personperson_add
ชั้น ม.1/6

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1/6

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1380

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิกนักเรียนชั้น ม.1/6 มีทั้งหมด  40 คน

ครูประจำชั้น :

  1. ครูอุ่นเรือน เสือน้อย
  2. ครูศิริพร  บางสุด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)