homeชั้น ม.1/6
personperson_add
ชั้น ม.1/6

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1380

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิกนักเรียนชั้น ม.1/6 มีทั้งหมด  40 คน

ครูประจำชั้น :

  1. ครูอุ่นเรือน เสือน้อย
  2. ครูศิริพร  บางสุด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)