วิชาคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

กิตติพัฒน์ อยู่สุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13800

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญ ของคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.