เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นำชัย รวมทรัพย์

โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 9.40 - 11.30 น.

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี