การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ )
ผู้สอน

วิไลลักษณ์ เอมอานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13807

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.