เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิญญา ลมพะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เวลา 08.30-10.10 น.

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร