เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

ครูประจำชั้น :

  1. ครูปทุุมทิพย์  จรเกตุ
  2. ครูสุดใจ  มีจันทร์

smiley laugh yes