คอมพิวเตอร์

จรัญญา ขันโมรี

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6