คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศิริกานดา นาชัยนาค

โรงเรียนวัดคานหาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1