เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิตรลดา กิติธรรม

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ส่วนประกอบของโลกนอกจากบรรยากาศพื้นดินและพื้นน้ำแล้วพื้นโลกยังแบ่งออกเป็นชั้นๆคือเปลือกโลกแมนเทิลและแก่นโลก