วิทยาศาสตร์

จิตรลดา กิติธรรม

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่วนประกอบของโลกนอกจากบรรยากาศพื้นดินและพื้นน้ำแล้วพื้นโลกยังแบ่งออกเป็นชั้นๆคือเปลือกโลกแมนเทิลและแก่นโลก