เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนัช ฉ่ำเฉลิม

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ