มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ