ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ


ผู้สอน
ธนัช ฉ่ำเฉลิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ

Class ID
13820

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)