ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ

ธนัช ฉ่ำเฉลิม

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ