การประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล

ณัฐติชา เขียวสด

เทศบาล วัดแม่นางปลื้ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่วนรับข้อมูล คือ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมาส์ แป้นพิมพ์ ซีพียู เป็นกล่องที่ถูกบรรจุในตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ ภายในมีหน่วยประมวลผลกลางที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ส่วนแสดงผล คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3