เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐติชา เขียวสด

เทศบาล วัดแม่นางปลื้ม

ส่วนรับข้อมูล คือ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมาส์ แป้นพิมพ์ ซีพียู เป็นกล่องที่ถูกบรรจุในตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ ภายในมีหน่วยประมวลผลกลางที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ส่วนแสดงผล คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่าง ๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3