วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

มนธิดา สุขเกษม

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสืบนิ้วและการเรียนรู้วิธีการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภ ต จ นักเรียนต้องพยายามจดจำและฝึกพิมพ์แป้นอักษรเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2