เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนธิดา สุขเกษม

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

การสืบนิ้วและการเรียนรู้วิธีการพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร ภ ต จ นักเรียนต้องพยายามจดจำและฝึกพิมพ์แป้นอักษรเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2