การตกแต่งเอกสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างอักษรศิลป์ (WordArt) เป็นรูปแบบตัวอักษรสำเร็จที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงาม

ใช้ในการตกแต่งข้อความให้มีความเด่นชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้น