การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

โชติพงศ์ ดุจจานุทัศน์

โรงเรียนวัดบ้านแพน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1