homeนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
person
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

test    ทดสอบระบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)