คอมพิวเตอร์กราฟิก

ศกลวรรณ์ เลิศไชย

โรงเรียนวัดสามกอ

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก