การใช้โปรแกรมPhotoshop

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สร้างและตกแต่งภาพจากโปรแกรม Photoshop ได้