homeชั้นราษฏร ๑
personperson_add
ชั้นราษฏร ๑

ผู้สอน
person
นาย ทศพล พิมพ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นราษฏร ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1385

สถานศึกษา
ศูนย์บริการท่าตูม - = ชุมพลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเปิด
เนื้อหาที่ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการการเรียนรู้แนวทางการดำรงอยู่  ตามหลักศาสนาพุทธ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)