ชั้นราษฏร ๑


ผู้สอน
นาย ทศพล พิมพ์ศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นราษฏร ๑

รหัสวิชา
1385

สถานศึกษา
ศูนย์บริการท่าตูม - = ชุมพลบุรี

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนเปิด
เนื้อหาที่ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการการเรียนรู้แนวทางการดำรงอยู่  ตามหลักศาสนาพุทธ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books