homeชั้นราษฏร ๑
person
ชั้นราษฏร ๑

ผู้สอน
นาย ทศพล พิมพ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นราษฏร ๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1385

สถานศึกษา
ศูนย์บริการท่าตูม - = ชุมพลบุรี

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนเปิด
เนื้อหาที่ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการการเรียนรู้แนวทางการดำรงอยู่  ตามหลักศาสนาพุทธ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)