ผู้สอน
ธนากร นันทารัมภ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13853

สถานศึกษา

วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)


คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรศึกษาประเภท ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา