เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น ม.4
ผู้สอน

กฤษดา นราดิลก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13856

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และสามารถแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกตามขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายนั้นตั้งอยู่และลักษณะการใช้งาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.