ผู้สอน
อนุชิต ชุ่มชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13859

สถานศึกษา

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมเก็บข้อมูลตัวเลข ที่เกี่ยวกับการคำนวณ พื้นที่การทำงานของ Microsoft Excel จะมีลักษณะเป็นตารางซึ่งเราจะเรียกว่า เวิร์กชีต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.