เอก..การเล่นทดสอบ Game pc

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนอธิบาย สเปค ต่างๆๆ และกราฟฟิก